Gizlilik Sözleşmesi

Son Güncelleme: [wpautoterms last_updated_date]

[wpautoterms company_name] [wpautoterms site_name] website ( “Hizmeti”).

Bu sayfa, Hizmetimizi kullanırken Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve açıklanması ile ilgili politikalarımızı size bildirir. Bilgilerinizi; bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında hiç kimseyle veya hiç bir kurum ile  kullanmayacağız veya paylaşmayacağız.

Kişisel Bilgilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanıyoruz. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler şu adresteki erişilebilir [wpautoterms site_url]

Bilgi Toplama ve Kullanımı

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek bazı kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (“Kişisel Bilgiler”) şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Ad
  • Email adres
  • Telefon Numarası
  • Adres

Log Data

Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde (“Günlük Verileri”) tarayıcınızın gönderdiği bilgileri toplarız. Bu Günlük Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Servis sayfalarımız, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan süre ve diğer bilgiler gibi bilgileri içerebilir. istatistikleri. Pek çok zaman istatistik verileri sağlayan Google Analytics gibi analiz araçlarıdır.

Google AdSense ve Cokie kullanımı

Üçüncü taraf bir satıcı olarak Google, Hizmetimizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır.

Çerezler

Çerezler, isimsiz bir benzersiz tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanır. Bilgi toplamak için “çerezleri” kullanırız. Tarayıcınızdan tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri kabul etmiyorsanız, Hizmetimizin çerezlere bağlı çalışan bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Servis Sağlayıcılar

Hizmetimizi kolaylaştırmak, hizmeti bizim adımıza sağlamak, Hizmetle ilgili işlemleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve şahısları istihdam edebiliriz. Bu üçüncü taraflar, Kişisel Bilgilerinize yalnızca Bu görevleri bizim adımıza yerine getirir. Örneğin Kargo veya Ödeme sistemleri gibi.

Güvenlik

Kişisel Bilgilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Bilgilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba sarf etsek de, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Diğer Sitelere Linkler

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz. Herhangi bir üçüncü taraf sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk almayız.

Çocuk Gizliliği ve Güvenliği

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir (“Çocuklar”) 18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun bize Kişisel Bilgiler verdiğini biliyorsanız , lütfen bizimle iletişime geçin. 18 yaşın altındaki bir çocuğun bize Kişisel Bilgiler verdiğini tespit edersek, bu bilgileri derhal sunucularımızdan sileceğiz.

Yasalara Uyum

Kişisel Bilgilerinizi, T.C. yasaları gereği veya mahkeme celbi ile talep edilmesi halinde gereken resmi makamlarla paylaşılacaktır..

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfadaki yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz. Bu Gizlilik Politikasını, değişikliklerde periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.a) İşbu üyelik sözleşmesi Bursa Davetiye ® ile “üye” arasında yapılmış olup; üyenin, Bursa Davetiye ® bünyesinde faaliyet gösteren, www.bursadavetiye.com.tr isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmasına ilişkin koşulları ihtiva etmektedir.

1.b) Bursa Davetiye ® ile “üye” münferiden “taraf”; müştereken “taraflar” olarak isimlendirilecektir.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU

2.a) İşbu Sözleşme’nin konusu BURSA DAVETİYE’nin sahip olduğu www.bursadavetiye.com.tr web sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2.b) İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, BURSA DAVETİYE tarafından yönetilmekte olan www.bursadavetiye.com.tr adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda bulunan Sanal Mağazada satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

2.c) Taraflar arasında sözleşmesel ilişkinin kurulabilmesi için, Üye’nin www.bursadavetiye.com.tr web sitesinde üyeden istenen bilgilerin doldurulması, belirleyeceği şifreyi girmesi ve belirtilen onay ve izinleri vermesi gerekmektedir. Üyelik bilgilerinde herhangi bir eksiklik olması halinde üye, BURSA DAVETİYE’nin müşteri hizmetlerini arayabilir veya web sitesi üzerinden üyelik bilgilerini güncelleyebilir. Aksi durum halinde BURSA DAVETİYE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını üye işbu sözleşmeye onay vermekle kabul etmektedir.

2.d) Üye, www.bursadavetiye.com.tr web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu; bilgilerin doğru olmaması halinde BURSA DAVETİYE’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

2.e) Üyenin, Web sitesi üzerinden görüntülediği ürün ve ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, web sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükler ile yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak BURSA DAVETİYE’nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.f) Üyelerin www.bursadavetiye.com.tr web sitesinden gerçekleştirdiği tüm kredi kartı ve banka kartı işlemleri ve onayları, ilgili Banka, Kredi Kuruluşu ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ile Üyeler arasında online ortamda gerçekleştirilmektedir. İşbu ödeme işlemlerinin herhangi biri BURSA DAVETİYE tarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. Bu nedenle BURSA DAVETİYE, Üyelerin, kredi kartı vs. ödeme aracı şifrelerini, üyenin talebi olmadığı sürece kesinlikle görmemekte ve kaydetmemektedir. Ancak üye tarafından “Hızlı alışveriş yapılması konusunda kredi kartı bilgilerinin BURSA DAVETİYE bünyesine kaydı yapılması” hususunun müşteri tarafından onaylanması durumunda, bu bilgilerin işbu sözleşme şartları kapsamında korunmasından BURSA DAVETİYE sorumludur.

2.g) Üye, web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder. Üyenin, web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. BURSA DAVETİYE, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

2.h) BURSA DAVETİYE, www.bursadavetiye.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dahlinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyenin www.bursadavetiye.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.ı) Her bir üyenin, tek hesabı bulunabilecektir. Bir üyenin birden fazla hesabının bulunduğu hususunun tespiti halinde, sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması ve/veya dondurulması tamamen BURSA DAVETİYE takdirinde bulunuyor olup; üye tarafından bu husus kabul ve taahhüt edilmektedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, BURSA DAVETİYE’nin üyelikten çıkarma dâhil sair yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

2.j) İşbu web siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan BURSA DAVETİYE sorumlu değildir. BURSA DAVETİYE sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen işlemin kesintiye uğraması vs. nedenlerle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Üye tarafından bu husus kabul edilmiş bulunmaktadır.

2.k) Üyenin, www.bursadavetiye.com.tr web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.l) BURSA DAVETİYE, bu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

2.m) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve/veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile www.bursadavetiye.com.tr internet sitesinden herhangi bir haksız ve/veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve BURSA DAVETİYE’nin bu yolla herhangi bir zarara uğraması halinde BURSA DAVETİYE’yi zarara uğratan üye hakkında, herhangi bir ihtara, ihbara ve üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

3. FİKRİ MÜLKİYET

3.a) www.bursadavetiye.com.tr web sitesinde bulunan hiçbir materyaller (resimler, grafikler, logo vb.); önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. BURSA DAVETİYE burada açıkça belirtilmeyen sair tüm hakları saklıdır. Üyenin, BURSA DAVETİYE’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde BURSA DAVETİYE uğradığı ve/veya ileride herhangi bir zamanda uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararların tazminini talep edebilecektir.

4. GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

4.a) BURSA DAVETİYE, yukarıdaki şartlar dahilinde üyenin kendisi ile paylaştığı kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vs. yasal mevzuat çerçevesinde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Üye, yukarıda gösterilen şartlar dahilinde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen ve daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe BURSA DAVETİYE tarafından kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.b) BURSA DAVETİYE işbu sözleşmenin 2.g) maddesi çerçevesinde yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin BURSA DAVETİYE tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. BURSA DAVETİYE, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. Maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

Çerez (Cookie) Nedir ve Ne Şekilde Kullanılmaktadır?

4.c) Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler, site tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, Site’yi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenir ve Site’ye girmiş olduğunuz cihazda saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve Site’yi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

5.ç) BURSA DAVETİYE, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site’nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; Site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya Site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. BURSA DAVETİYE, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

6.d) BURSA DAVETİYE, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Site’yi ve/veya BURSA DAVETİYE’nin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. BURSA DAVETİYE bu reklamları sunarken, BURSA DAVETİYE’nin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

7.e) Site’yi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve “üçüncü taraf çerezleri” hariç Site’de çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca BURSA DAVETİYE tarafımızdan kullanılırlar. Bu “üçüncü taraf çerezleri”nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.

8.f) Şifreniz veya kredi ya da banka kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki bilgileri kullandığımız çerezlerde depolamamaktayız. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi, Site’ye ilk defa giriş yaptığınızda pop-up ekran ile verilecektir.

9. g) Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde bulundurarak Site’de çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı bırakmanız sonra da bu Site ile ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir. Çerez kullanımını önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri önlemeniz, Site’de sunulan birtakım hizmetlerden faydalanamama gibi sonuçlar doğurabilecektir.

5. MÜCBİR SEBEP

5.a) Mücbir Sebep’e maruz kalan taraf işbu üyelik sözleşmesi çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olduğu edimlerini ifa edemez ise sorumluluğu doğmayacaktır. Mücbir sebebin tayini 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 4751 Sayılı Tür Medeni Kanun madde 2 ve madde 3 hükümleri minvalinde takdir ve tayin edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ

6.a) Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren bu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile ve/veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecek ve hükümsüz kalacaktır.